ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้โชว์เค้ก และงานสเตนเลสคุณภาพดีจากร้านเดอะ เมเปิ้ล
ตู้เค้ก ตู้โชว์เค้ก ตู้แช่เค้ก ตู้โชว์เค้กทรงกระจกโค้ง ตู้โชว์เค้กทรงกระจกตรง ตู้โชว์ขนม ตู้แช่ผลไม้ ตู้แช่ผักสลัด ตู้แช่นม Cake Showcase
ตู้แช่เย็นยืนเปิดหน้า ตู้แช่เค้กเปิดหน้า ตู้โชว์เค้กเปิดหน้า Open Type
 ตู้โชว์ขนมปัง ตู้โชว์พาย ตู้โชว์สแตนเลสชนิดไม่ใช้ความเย็น
ตู้แช่ท๊อปปิ้งสแตนเลส ทรงกระจกโค้ง ตู้โชว์ท๊อปปิ้ง ตู้แช่ผลไม้
ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์ ตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ ตู้เคาน์เตอร์สั่งทำนอกแบบ undercounter refrigerator
ตู้แช่เย็นยืนสแตนเลส ตู้แช่แข็งยืนสแตนเลส ตู้แช่ยืน ตู้แช่ 2 ประตู ตู้แช่ 4 ประตู upright refrigerator ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่นม ตู้แช่ผักผลไม้ ตู้แช่เนื้อ
ตู้แช่มินิมาร์ท ตู้แช่น้ำ ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่อาหาร ตู้แช่ประตูกระจก ตู้แช่ผักผลไม้ ตู้แช่ดอกไม้ Display Chiller
ตู้แช่แข็ง ฝาทึบ Chest Freezer ประตูกระจก
ตู้แช่แข็ง Chest Freezer ประตูทึบ
ตู้แช่อาหารสด ตู้แช่เนื้อ ตู้แช่อาหารทะเล
ถังน้ำแข็งสแตนเลส ถังน้ำแข็งสแตนเลสสั่งทำ ถังน้ำแข็งสแตนเลสนอกแบบ Stainless Steel Ice Bins
จำหน่ายอ่างซิงค์สแตนเลส อ่างล้างจานสแตนเลส ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด
โปรโมชั่นตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้โชว์เค้ก ตู้แช่มีนิมาร์ท ถังน้ำแข็งสแตนเลสจากร้านเดอะ เมเปิ้ล
เกร็ดความรู้ตู้แช่สแตนเลส ตู้มินิมาร์ท ตู้โชว์เค้ก
แนะนำร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านขนมแสนอร่อย
การดูแลรักษาตู้แช่ ตู้โชว์เค้ก article

 

 

 

คู่มือการใช้และการดูแลรักษาตู้แช่สแตนเลส ตู้แช่มินิมาร์ท และตู้โชว์เค้ก (ตู้แช่กระจก)

 

ข้อแนะนำก่อนการใช้งาน

1. แกะวัสดุที่ห่อหุ้มตู้แช่ทั้งหมดออก เช่น โฟม เทป และวัสดุห่อหุ้มอื่นๆ จากนั้นเปิดประตูตู้แช่ทิ้งไว้สักครู่เพื่อ

    ระบายอากาศ

2. ก่อนใช้งานตู้แช่ทุกครั้งควรทำความสะอาดภายในตู้แช่ก่อน

3. เสียบปลั๊กไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับ ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวที่ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ (220V, 50Hz)

4. กดปุ่ม ON เพื่อเปิดการทำงานของตู้แช่ประมาณ 30-45 นาที เพื่อให้ตู้แช่ทำงานให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการก่อน

   จึงจะนำสินค้าเข้าไปแช่ภายในตู้

 

 

วิธีการแช่สินค้าหรือเครื่องดื่ม

1. นำสินค้าหรือเครื่องดื่มที่ต้องการแช่เข้าแช่ภายในตู้เย็น

2. อย่าวางสินค้าหรือเครื่องดื่มปิดกั้นช่องดูดอากาศและช่องปล่อยอากาศ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการ

    ถ่ายเทความเย็นของตู้แช่ลดลง และอาจทำให้แผงคอยล์เย็นอุดตันได้

3. วางสินค้าหรือเครื่องดื่มให้พอดีกับชั้นวางของ โดยคำนึงถึงน้ำหนักของสินค้าให้เหมาะสม และดูแลเรื่อง

    การจัดเรียงสินค้าที่ดี ควรมีการเว้นช่องว่างเล็กน้อยเพื่อให้ลมเย็นกระจายตัวได้ทั่วถึง

 

 

ข้อแนะนำในการใช้ตู้แช่อย่างถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้แช่และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

 

    1. ห้ามตั้งตู้แช่ใกล้แหล่งความร้อน การตั้งตู้แช่ใกล้เตาไฟ หรือถูกแสงแดดส่องถึงจะทำให้ตู้แช่ทำงานอย่างหนัก

    2. ควรตั้งตู้แช่ในอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรตั้งตู้แช่ในที่อับชื้น

        -  กรณีตู้แช่สแตนเลส และตู้แช่มินิมาร์ท ตำแหน่งที่ตั้งตู้แช่ควรมีระยะห่างจากเพดานอย่างน้อยประมาณ 30 ซม.

           ด้านข้าง 3 ซม. ด้านหลังควรห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อความสะดวกในการปิดเปิดตู้และการระบาย

           อากาศที่ดี  อันจะส่งผลทำให้ตู้แช่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

        -  กรณีตู้โชว์เค้ก ควรเว้นพื้นที่ด้านหลังตู้อย่างน้อย 30-50 ซม. และติดตั้งในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ซึ่งจะ

           ส่งผลทำให้ตู้โชว์เค้กทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

    3. ระมัดระวังอย่าให้สายไฟชำรุด ในการติดตั้งตู้แช่ควรตรวจสอบสายไฟว่าชำรุดหรือไม่ ซึ่งอาจมีผลมาจาก

        การวางตัวตู้ทับสายไฟ หรือสายไฟถูกปาดขณะติดตั้ง  ถ้าพบว่าสายไฟเกิดชำรุด ต้องแจ้งให้ช่างเปลี่ยนโดยด่วน

        และขณะเสียบปลั๊กไฟหรือถอดปลั๊กไฟ ควรจับที่หัวปลั๊ก ไม่ควรกระชากสายไฟ เพราะอาจทำให้สายไฟขาดใน

        และจะส่งผลเสียหายต่อตู้แช่และระบบไฟฟ้าในพื้นที่ได้

    4. อย่าเสียบปลั๊กตู้แช่ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ปลั๊กของตู้แช่ควรแยกออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ และควรมี

       อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรไว้ด้วย

    5. เต้ารับของพื้นที่ที่ติดตั้งตู้แช่ ตู้โชว์เค้กควรมีสายดินรองรับ

    6. เลือกใช้อุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน

    7. ควรติดตั้งตู้แช่ในพื้นที่ราบเรียบ หลีกเลี่ยงการติดตั้งในพื้นที่ลาดเอียงหรือพื้นที่ที่มีน้ำขัง

 

คำเตือน

    1. เมื่อกระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้อง เช่นไฟตก หรือไฟดับให้รีบถอดปลั๊กตู้แช่ทันที เมื่อกระแสไฟฟ้าเป็นปกติแล้ว

        จึงจะเสียบปลั๊กตู้แช่ การเสียบปลั๊กตู้แช่อีกครั้งหลังจากที่ถอดปลั๊กแล้ว ควรทิ้งช่วงระยะเวลาให้ห่าง

        อย่างน้อย 5 นาที

    2. ห้ามเก็บสารเคมีและสารไวไฟ ไว้ในตู้แช่เด็ดขาด เพราะสารเคมีและสารไวไฟมีจุดวาบไฟต่ำ อาจทำให้เกิดการ

        ระเบิดได้ นอกจากนี้ไม่ควรเก็บสารเคมีต่างๆรวมกับอาหาร เพราะจะทำให้เกิดสารปนเปื้อนในอาหารได้

    3.  ห้ามใช้น้ำมันหรือยาฉีด เช็ดตู้แช่ การใช้น้ำยาฉีดหรือสารเคมีอื่น ๆ ฉีดเช็ดตู้แช่อาจทำให้ตู้แช่ เกิดรอยด่างได้

4. อย่าแช่ขวดเบียร์, ขวดน้ำอัดลมลงในช่องแช่แข็ง เพราะความเย็นจะทำให้น้ำในขวดแข็งและขยายตัวจนทำให้

    ขวดแตกได้

5.   ห้ามใช้มีดหรือของมีคม งัดแซะน้ำแข็งออกจากช่องแช่แข็งโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้แผงความเย็นชำรุดได้ หากเกิดความเสียหายดังกล่าว ทางร้านจะไม่รับผิดชอบ เพราะเกิดจากผู้ใช้เอง

6.   ห้ามใช้น้ำราดภายในตู้แช่โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากระบบไฟฟ้าได้

 

 

 

 

 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการ ร้านเดอะ เมเปิ้ล โทร. 081-4223068

 

 

 

 
เกร็ดความรู้

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานตู้แช่
แนะนำการเลือกซื้อตู้โชว์เค้ก ตู้แช่เค้ก ตู้เค้กอย่างไรให้คุ้มค่า article
การทำความสะอาดตู้แช่สแตนเลส ตู้แช่มินิมาร์ท ตู้โชว์เค้ก article
ตู้โชว์เค้กไม่เย็น ทำยังไงดี!!!
10 ขั้นตอน ก่อนตัดสินใจ เปิดร้านกาแฟ ….
ปรับ 'ฮวงจุ้ย' รับทรัพย์ กลเม็ดเด็ดธุรกิจ SMEs
เทคนิคการจัดร้านอาหารให้ถูกหลักฮวงจุ้ย ตั้งแต่ภายนอกร้านไปจนถึงครัว
3 ข้อพิจารณา ในการเลือกทำเลที่ตั้งร้านกาแฟ / ทำเลสำหรับเปิดร้านกาแฟ
ข้อคิดดีๆในการบริหารร้านอาหาร
การคิดค่าไฟฟ้าด้วยตนเอง article
อยากเปิดร้านกาแฟ ทำร้านแนวไหนดีนะ
สายไฟแต่ละสี ต่างกันอย่างไร
10 ไอเดียมินิบาร์ พื้นที่เฮฮาเล็ก ๆ ในสวน
10 Key Success ธุรกิจ Food Truck รถขายของเคลื่อนที่ในยุค SMEs 4.0
“การบริการด้วยใจ” บริการในสไตล์ญี่ปุ่น จากซูรูฮะสู่ลูกค้าในประเทศไทย
ประเภทของแสงหลอดไฟ สำหรับการตกแต่งร้านหรือเฟอร์นิเจอร์
ไอเดียรีโนเวทตึกอาคารเก่า เป็นร้านอาหาร โดนใจเด็ก วัยรุ่น
25 ข้อดีครอบจักรวาลของกากกาแฟ
รีโนเวท บ้านไม้ครึ่งปูน ใหม่ ให้เป็นร้านกาแฟ
10 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการกู้เงินจากธนาคารไม่ได้
วิธีไล่แมลงสาบ ออกจากบ้านแบบง่ายๆ
การจัดเรียงสินค้าในตู้เย็น ตู้แช่ ก็มีความสำคัญนะ!!!
ข้อแนะนำดีๆสำหรับธุรกิจ SME อยากกู้เงินธนาคาร เริ่มต้นอย่างไรดี
ทำไงดีหนูกัดสายไฟ!!!
Renovate ตึกแถวเก่า ที่เคยขายอาหารตามสั่งให้เป็นร้านกาแฟ
10 วิธีดับกลิ่นตู้เย็น ให้อยู่หมัด!
19 เคล็ดลับจัดระเบียบตู้เย็น ให้เก็บอาหารได้นาน ๆ
รีโนเวทห้องแถวเก่า เป็นร้านกาแฟสุดเก๋
‘ร้านกาแฟ’ เปิดอย่างไร? ถึง MIX and Match แบบต้นทุนต่ำ ธุรกิจในฝันที่ไม่มีวันตาย
ทำร้านอาหารอย่างไร จึงไม่ขาดทุน
การพิจารณาสถานที่ติดตั้งตู้แช่สแตนเลส ตู้แช่มินิมาร์ท และตู้โชว์เค้ก article
ปัญหาและการตรวจสอบเบื้องต้นตู้แช่สแตนเลส ตู้แช่มินิมาร์ทและตู้โชว์เค้ก
กระจกฉนวน คืออะไร???